Hoe verloopt de operatie van een maagverkleining?

15.11.2022

De avond voor de ingreep

De avond voor de ingreep blijf je, net zoals elke andere operatie, nuchter. Dit wil zeggen dat je niet meer mag eten en drinken. Bij het gebruik van geneesmiddelen moet je dit melden aan de chirurg zodat je deze eventueel nog de dag zelf kan innemen. Deze informatie zal je ook steeds ontvangen wanneer je de opname inplant. Leg alvast onderstaande zaken klaar:

 • de preoperatieve vragenlijst door je huisarts of jezelf ingevuld
 • de geneesmiddelen die je thuis inneemt
 • je bloedgroepkaart
 • in te vullen attesten van werkongeschiktheid, verzekering en ziekenfonds
 • voldoende nachtkledij, toiletgerief, handdoeken en washandjes
 • je opnamedossier dat je van de arts gekregen heeft
 • Wat materiaal om je bezig te houden zoals boekjes, laptop of tablet (inclusief opladers!)

De dag van de ingreep

De dag van de ingreep zal je gevraagd worden om net voor je vertrekt naar de operatie

 • Te plassen
 • De streek waar geopereerd wordt te laten scheren
 • Bril, lenzen, juwelen, piercings, tandprotheses en hoorapparaten te verwijderen
 • Een operatieshort aan te doen

Hoe verloopt de operatie?

Het verloop van de operatie zelf is afhankelijk van het soort ingreep. Jouw chirurg zal je hier meer info over bezorgen tijdens de voorbereidende gesprekken. Je mag ongeveer rekenen dat je 4 tot 6 uur weg bent van de kamer. Hier is ook de voorbereiding en de tijd die je doorbrengt in de ontwaakruimte inbegrepen. Gemiddeld zegt men dat de operatie zo’n 70 minuten duurt.

Na de ingreep

Na de ingreep zal je een infuusleiding in je arm (of uitzonderlijk in de hals) hebben waar men pijnmedicatie en vocht kan toedienen. Je blijft in de ontwaakruimte tot je goed aanspreekbaar bent en de pijn onder controle is. Daarna word je terug naar de kamer gebracht. Bij terugkomst mag je in geen geval eten of drinken. Je mond spoelen met water mag wel of soms kan je gebruik maken van lemonswabs (stokje met citroensmaak). De verpleegkundigen zullen jou aangeven wanneer je een glas water mag drinken. Ze komen ook regelmatig langs om controles uit te voeren: ze controleren o.a. jouw bewustzijn, bloeddruk, pols, temperatuur, je ademhaling en controlen de wonde en drain.

De verpleegkundigen zullen vragen naar jouw pijnniveau aan de hand van een cijfer tussen 0 en 10. Je krijgt de nodige pijnmedicatie via het infuus. Als de pijnstilling niet voldoende is, aarzel dan niet om de verpleegkundige te informeren. Deze zal op voorschrift van de arts de pijnmedicatie aanpassen. In principe heb je geen verblijfssonde na de ingreep. Het is belangrijk dat je de avond na de ingreep plast, onder begeleiding van de verpleegkundige.

Een maagverkleining: alles wat je moet weten >>